Effektivisering av arbetsprocesser

Tjänster title animated

Vi ökar din produktivitet

Istället för att ritningar och annan teknisk dokumentation finns i olika filer och pärmar samlar vi dem i ett enda system för produktion och underhåll av information. Systemet är lättillgängligt, lättanvänt och säkert. Nyttan för dig som kund är en effektivare arbetsprocess och ökad produktivitet. Efter att den befintliga informationen digitaliserats anpassas molntjänsten efter kundens behov. För en del kunder är en webbaserad tjänst lämplig, andra kunder föredrar en lösning där dokumenthanteringssystemet installeras på företagets intranet och i egna datahallar.

  •    Fysiska arkiv digitaliseras
  •    Smart lösning för ny dokumentation
  •     Effektivare lösning för befintlig dokumentation
  •     Innovativa lösningar för just ditt företag

connecting

Konsulter inom teknisk dokumentation

Vi går igenom ritningar, specifikationer, manualer med mera, vare sig materialet finns digitalt eller analogt. Dokumentationen analyseras och innehållet systematiseras för att göras sökbart. Vinsten är snabb tillgång till samtliga uppgifter, för alla användare med behörighet.

Allt innehåll georefereras. Användarna kan därför zooma in varje detalj i ritningen och få omedelbar tillgång till relevanta arbetsinstruktioner. En fördel jämfört med att leta i flera handlingar eller filer är den omedelbara tidsvinsten. En annan är överblicken för samtliga i projektet, vilket effektiviserar arbetet.

Hög upplösning är nödvändig för att användaren ska kunna söka och zooma i ritningarna. Därför vektoriseras allt innehåll, vilket ger bästa skärpa på texter, bilder och animationer. All information – ritningar och underliggande specifikationer och instruktioner – lagras säkert i molnet.

connecting02

Molnbaserat tekniskt dokumenthanteringssystem

Kutsch är utformat utifrån mycket höga krav på säkerhet. Kryptering under sändning sker med SSL/HTTPS. Vi använder Dropbox Business, en säker och beprövad molnapplikation.

Systemet är webbaserat, vilket är effektivt, då inga installationer behövs i användarnas enheter. Tillgången till information är omedelbar. Alla behöriga användare delar samma innehåll.

Ritningar analyseras så att all text blir sökbar. Alla benämningar, koder och kategorier indexeras. Användaren behöver bara ange ett ord i sökfältet.

Ritningarna görs interaktiva, genom att georefereras. Användaren får snabbt både översikt och tillgång till detaljer och kan snabbare utföra praktiska åtgärder.

Ritningarna vektoriseras, vilket ger bästa möjliga upplösning. Skärpan är utmärkt även när minsta detalj zoomas in. Filerna blir inte tunga utan är lättillgängliga och lättanvända.

Responsive

Ritningar och övriga dokument är sökbara och har mycket god bildskärpa. Systemet är responsivt och fungerar lika bra i mobilen som på datorn.

Tillgänglig

De interaktiva ritningarna och tillhörande instruktioner och specifikationer är tillgängliga för alla behöriga i verksamheten eller projektet. Då flyter arbetet bättre.

Global

Var fabriken eller anläggningen finns spelar ingen roll. Överallt i världen där det finns uppkoppling mot Internet kan medarbetare, kunder och leverantörer nå den tekniska dokumentationen.

Systemet är integrerat med Dropbox Business. Vi delar samma grundvärden: Kontroll, synlighet och säkerhet. Säkerheten garanteras av en infrastruktur byggd på flera lager som skyddar uppgifterna medan de lagras, bearbetas och visas. Dropbox Business garanterar även att verksamheten uppfyller de säkerhetsstandarder och föreskrifter som ISO och SOC

Olika sätt att vara kund hos Kutsch – vad passar bäst?

Vårt system är grunden. Det anpassas utifrån kundens förutsättningar. För en del kunder är en webbaserad tjänst lämplig, andra kunder föredrar en lösning där dokumenthanteringssystemet installeras på företagets intranet och i egna datahallar. Här följer en kort beskrivning av vad du köper. Vi blir väldigt glada om du hör av dig, så att vi kan berätta mer. Vad kan vi göra för att effektivisera din verksamhet?

LÅT OSS ARBETA TILLSAMMANS